hlavicka
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA - Stroje a technologie pro rostlinnou výrobu
Na konci roku 2007 byla na Katedře zemědělských strojů vydána publikace o názvu "Zemědělská technika - stroje a technologie pro rostlinnou výrobu.

Předložená publikace si klade za cíl podat souhrnný přehled strojů a technologií používaných v současné zemědělské rostlinné výrobě. Publikace vychází a volně navazuje na předchozí publikaci autorů Roh a kol. „Stroje používané v rostlinné výrobě“ s tím, že se autoři snažili reagovat na všechny četné významné změny v technologiích a technice rostlinné výroby, které nastaly za posledních cca 15 let vývoje.

Jedná se především o technologie a techniku pro získávání energie, zpracování půdy, zakládání a ochranu porostů, sklizňovou techniku pro sklizeň pícnin i obilovin, brambor a dalších okopanin, jakož i některých speciálních plodin, např. chmele. Jedna z kapitol je věnována rovněž preciznímu zemědělství z hlediska potřebné technické vybavenosti.

Zohledněny jsou také ekologické aspekty práce zemědělských strojů a důraz je kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zemědělskou technikou.

Hlavní náplní předložené publikace je analýza činnosti jednotlivých mechanismů zemědělských strojů tak, aby z ní logicky vyplýval princip jejich práce a nutné zásady seřizování a případné údržby.

Tato publikace je v současné době jedinou publikací v ČR, která v tak velkém rozsahu popisuje zemědělskou techniku pro rostlinnou výrobu. Na České zemědělské univerzitě v Praze je využívána i jako učebnice pro předměty zemědělské techniky. V dnešní době je možné již říci, že se stává i učebnicí pro střední školy a učiliště se zaměřením na technické zemědělské obory.

V případě vašeho zájmu o seznámení nebo nákup publikace kontaktujte prosím vedoucího autorského kolektivu prof.Dr.Ing. Františka Kumhálu, mail: kumhala@tf.czu.cz
Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011