hlavicka
ZÁKLADY ÚDRŽBY MECHANIZACE GOLFOVÝCH HŘIŠŤ, 2. ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
Ve dnech 10. – 11. listopadu 2010 se konal v areálu Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze kurz "Základy údržby mechanizace golfových hřišť, 2. elektrické systémy", který byl určen pro členy ČSG, zástupce patronů ČSG, pracovníky golfových hřišť a aktivní greenkeepery.


Téma, kterému byl tento kurz věnován, mělo pořadové číslo 2 - elektrické systémy. Pořadová číslice v názvu: 2. naznačovala, že půjde o navázání na minulý rok proběhnuvší kurz zaměřený na téma ,,hydraulické systémy“. Stejně jako v minulém roce byly mezi účastníky kurzu zástupci z řad greenkeeperů, servisních, techniků a prodejců.
Pořádaný kurz byl rozdělen do několika částí, tedy tak aby posluchači postupně získali přehled v možných řešeních elektrických systémů na strojích a to z pohledu teoretického přístupu a přístupu údržby. Na tvorbě semináře se letošní rok podílely tři katedry technické fakulty ČZU v Praze, první, pod jejíž záštitou byl celý kurz pořádán byla katedra zemědělských strojů, druhou pak katedra elektrotechniky a automatizace a v neposlední řadě katedra jakosti a spolehlivosti strojů. Jako v loňském roce byl první den dnem teoretické přípravy a druhý den se věnoval konkrétní aktivitě a aplikaci teoretických přístupů na strojích.

Teoretická část prvního dne
termíny a značky
elektrické systémy, možné principy a činnosti jednotlivých zařízení
principy elektrických obvodů, komplexní pohled na elektrické obvody
poruchy a možné metody diagnostiky
bezpečnost práce ve vazbě na elektrické systémy


V první části prvního dne byly probrány užívané termíny a používané značky v elektrických obvodech. Následovalo vysvětlení principů činnosti elektrických systémů s heslem ,,od akumulátoru po řídicí jednotku a zpět“. Kde byly probrány mimo jiné principy a činnosti zdrojů elektrické energie, možnosti používaných spotřebičů jakožto akčních členů, elektrického vedení, ovládacích a regulačních prvků, sběrnice CAN a používaných snímačů. V další části byla pozornost věnována konkrétním elektrickým obvodům, jako například možnostem spouštění spalovacích motorů, dobíjení akumulátorů, ovládání pracovních mechanismů, obvodům osvětlení a jištění elektrických obvodů. Další částí prvního dne byl seminář věnovaný možným poruchám a principům diagnostiky elektrických systémů, V této části byl kladen důraz na časté chyby při realizaci opravárenské činnosti a určitým principům možného předcházení havarijních stavů. Závěrečná část teoretické části semináře byla věnována bezpečnostním rizikům při provozu strojů s vazbou na elektronické a elektrické systémy.

Druhý den byl věnován představení konkrétních strojů, spojeném s ukázkami servisu a údržby strojů pro péči o trávníky. Vzkaz pro greenkeepery:
O elektrických systémech strojů se mnohdy obsluha dovídá až tehdy, když něco nefunguje. A když pak přijde ke stroji "odborník" s tím, že onen bezpečnostní senzor pro chod stroje není vlastně ani potřeba a opravdu ho vyřadí, stroj sice funguje dál, ale stává se z něj nebezpečný nástroj jak pro obsluhu, tak pro lidi pohybující se v jeho blízkosti. Proto nepodceňujte jednotlivé možné zdroje nebezpečí a nezatracujte onu elektriku, je na stroji zejména proto, aby obsluze stroje pomáhala a chránila ji.
Na závěr kurzu proběhla diskuze přednášejících a zástupců ČSG s účastníky kurzu. Vlastní kurz byl hodnocen velmi kladně a byl vysloven požadavek na příští rok na téma mechanické části údržby (vřetena - seřizování, broušení, pohyblivé součásti na rotačních sekacích ústrojích, provzdušňovače a podobně)
(Autoři příspěvku:Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Ing. Miloslav Linda, Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D., Ing. Karel Kubata)
Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011