hlavicka
KATEDRA NA VELETRHU TECHAGRO V BRNĚ
Ve dnech 21.-25. 3. 2010, znovu po dvou letech. proběhl na výstavišti BVV Brno trojlístek agrárních veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX. Letos již podruhé (2008,2010) v samostatném stánku v pavilonu A1 prezentovala Katedra zemědělských strojů z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.


Katedra je jediným specializovaným univerzitním pracovištěm v rámci ČR, které se takovýmto způsobem prezentuje na uvedených veletrzích. Inspirace pro tuto aktivitu je světový veletrh Agritechnika , konaný každé dva roky v německém Hannoveru, kde většina německých univerzit má stánky svých institutů a kateder zaměřených na zemědělskou techniku
Mezi vyvěšenými postery, které průřezově informovaly o výzkumu na katedře, bylo i několik, které se týkaly konkrétních výstupů z výzkumného projektu MPO "Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích", který je v současné době úspěšně řešen ve spolupráci s Chmelařským institutem, s.r.o. Žatec a dále vstupních měření výzkumného projektu NAZV MZe "Inovace systémů pěstování a zpracování chmele zaměřená na zvýšení kvality konečného produktu", který se začal řešit ve spolupráci s Chmelařstvím, družstvo Žatec, závodem Mechanizace a s pěstitelem CHMEL-Vent s.r.o.

Pracovníci katedry vytvořily pro stánek názorný model farmy, na kterém si mohl každy z návštěvníků vyzkoušet svoji zručnost při ovládání dílkově řízených modelů traktorů a další techniky. Nad modelem farmy bylo pověšeno letadlo s kamerou pro snímání terénu. Obraz z kamery byl přenášen přes dataprojektor na plátno. Tato sestava simulovala využití rádiově řízeného modelu pro snímkování krajiny, které Katedra zemědělských strojů provádí pro svou výzkumnou činnost.
Na stánku nezaniklo ani logo CHI s.r.o. Žatec a ukázka různých forem úpravy chmele v jeho konečné fázi před pivovarským využitím. Chmelařský institut s.r.o. Žatec se také sponzorsky podílel při občerstvení hostů na stánku v průběhu veletrhů.

Společnou prezentaci katedry, Chmelařského institutu a Chmelařství, družstva Žatec promítanou na stánku shlédli za přítomnosti vedoucího katedry a ředitele Chmelařského institutu mnozí významní hosté, mezi nimiž byli např. rektor ČZU v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc., děkan PEF ČZU v Praze a bývalý rektor prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,dr.h.c., děkan TF ČZU v Praze prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., předseda Svazu pěstitelů chmele Ing. Bohumil Pázler aj.Dále se na stánku zastavila řada pracovníků turemských a zahraničních univerzit, pracovníků centrálních institucí, výzkumných ústavů, výrobních podniků a další.
Prezentace měla dobrý ohlas mezi odborníky ze strojírenské a zemědělské praxe a rovněž i mezi bývalými studenty. Podařilo se navázat řadu kontaktů se zahraničními partnery.
Nabyté zkušenosti budou jistě námětem pro další prezentace Katedry zemědělských strojů TF ČZU v Praze.

Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011