hlavicka
SETKÁNÍ ŘEŠITELŮ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU iSOIL
V roce 2008 se Katedra zemědělských strojů zapojila do řešení mezinárodního projektu iSOIL. Jak už je z názvu projektu patrné, náplň práce je zaměřena na půdu. Celý název lze přeložit jako „Interakce mezi vzájemně souvisejícími pedologickými vědami - propojení geofyziky, pedologie a digitálního mapování půd“. Na řešení projektu se podílí celkem 19 evropských pracovišť. Kromě naší katedry je do projektu zapojena také Katedra pedologie a ochrany půd.

Konečným cílem projektu je vypracování a předložení postupů a doporučení pro mapování půdních vlastností, funkcí půdy a ohrožení půdy, to vše s vysokým rozlišením a ohledem na podmínky koncového uživatele. Při měření a hodnocení bylo využito geofyzikální měřicí techniky, digitálního mapování půd, spektroskopie, moderních způsobů vzorkování a pedometriky. Je potěšitelné, že k hodnocení byl vybrán také pozemek Školního zemědělského podniku v Lánech. Na tomto pozemku jsou od roku 2004 sledovány a mapovány půdní vlastnosti. Díky projektu bylo možné využít také nepřímé metody měření a tak přispět k hledání vzájemných vazeb mezi výsledky půdních rozborů, získanými náročným bodovým odběrem a výstupy ze senzorů a čidel.

Samozřejmostí při řešení projektu jsou setkávání řešitelů a diskuse o průběhu řešení, odpracovaných úkolech a plánech do budoucna. V tomto roce připadlo uspořádání setkání na naše pracoviště a tak se ve dnech 21. až 23. 6. 2011 v prostorách kruhové haly ČZU v Praze konalo už závěrečné setkání řešitelů. Setkání nebylo pouze o jednání. Rozhovory na jedno odpoledne vystřídala procházka za památkami Prahy.


V souvislosti s projektem iSOIL je potřeba se zmínit o chystaném semináři pro koncové uživatele, který se bude konat 12. července od 10:00, opět v prostorách kruhové haly ČZU. Na programu je pásmo přednášek a předvedení měřicí techniky. Katedra samozřejmě všechny zájemce o uvedený seminář zve. Podrobnosti rovněž naleznete na stránkách http://www.ecpa2011.cz.
Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011