hlavicka
OHLÉDNUTÍ ZA VÝZKUMNOU ČINNOSTÍ KATEDRY
Katedra má v oblasti vědy a výzkumu široký záběr aktivit. Příspěvek obsahuje výčet úkolů, které pracovníci katedry v posledních letech úspěšně vyřešili nebo v současné době řeší.

 • výzkumný projekt MZe NAZV QI101B071 (2010-2014) – „Inovace systémů pěstování a zpracování chmele zaměřená na zvýšení kvality konečného produktu“,

 • výzkumný projekt IGA 31160/1312/3127 (2010-2011) – „Hodnocení pohybu strojních souprav v podmínkách běžné zemědělské činnosti“,

 • výzkumný projekt IGA 31160/1312/3132 (2010) – „Využití měřícího zesilovače při měření s přístrojem oedometr“,

 • výzkumný projekt IGA 31160/1312/3126 (2010) – „Realizace výnosoměrného čidla pro svinovací lisy s variabilní lisovací komorou“,

 • výzkumný projekt MZe NAZV QH92105 (2009-2011) – „Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucích k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření“,

 • projekt (doplňková činnost) Grimme SRN (2009) – „Spolupráce při vývoji výnosového čidla pro měření průchodnosti cukrové řepy“,

 • výzkumný projekt MZe NAZV QH82191 (2008-2012) – „Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách“,

 • 7. rámcový program EU: 21130/1541/215412 (2008-2011) – „Isoil - Interactions between soil related sciences - Linking geophysics, soil science and digital soil mapping“,

 • výzkumný projekt MPO FI-IM5/181 (2008-2010) – „Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích“,

 • projekt (doplňková činnost) RO SZIF (2008) – „Inovace technologií zpracování chmele“,

 • výzkumný projekt CIGA 21160/1313/3138 (2006-2007) – „Herbicidní stres u cukrové řepy a jeho konkrétní dopad na výnosové a kvalitativní ukazatele“,

 • výzkumný záměr MŠMT MSM6046070905 (2005–2011) – „Studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny“, kde katedra řeší VE4 (Senzorika a technické prvky s vazbou na precizní technické systémy), VE1 (Výzkum fyzikálních vlastností zemědělských materiálů) a VE5 (Technologické prvky s vazbou na technologický systém),

 • výzkumný projekt MZe NAZV 1G57042 (2005–2008) – „Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí“,

 • výzkumný projekt MPO FI–IM2/152 (2005–2007) – „Výzkum a vývoj techniky a technologie sklizňového procesu a posklizňové úpravy chmele“.

 • projekt zahraniční rozvojové spolupráce MŠMT (2005-2007) – „Vybudování konzultačního a poradenského centra pro oblast zemědělského a environmentálního inženýrství na univerzitě UNITA v Tarutungu“, Indonésie,

 • výzkumný projekt MZe NAZV QF4080 (2004–2007) – „Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby“,

 • výzkumný projekt MZe NAZV QD1213 (2001–2004) – „Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného využívání minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů“,

 • výzkumný záměr MŠMT MSM413100014 (1999-2004) – „Precizní technické systémy v rostlinné produkci“.

Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011