hlavicka
VÝZKUMNÝ PROJEKT NAZV QH92105

Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucí k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření

Doba řešení projektu: 1.1.2009 - 31.12.2011
Cíl projektu:

Návrh a ověření postupů hospodaření s uplatněním řízených přejezdů po pozemcích jako podklad omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření na půdě.

Dílčí cíle řešení:

1) Analyzovat současný stav poznatků o možnostech ochrany půdy před technogenním zhutňováním. Vyhodnotit počty a opakování přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích v soudobých pěstitelských technologiích hlavních polních plodin. (1.1.2009 - 31.12.2010)

2) Vyhodnotit vliv soustředěných přejezdů do vymezených jízdních stop na fyzikální vlastnosti půdy, na infiltraci vody do půdy, na povrchový odtok vody, na chemické a biologické vlastnosti půdy. (1.4.2009 - 31.10.2011)

3) Vyhodnotit vliv soustředěných přejezdů po půdě do vymezených stop na energetickou náročnost a kvalitu operací zpracování půdy a na parametry využití mobilních energetických prostředků. (1.1.2009 - 31.12.2011)

4) Navrhnout a ověřit systém pohybu strojů a strojních souprav po pozemcích v rámci zemědělství s ohledem na omezení negativních vlivů na půdní prostředí a výnosové ukazatele, vyhodnotit ekonomiku navrženého systému. (1.1.2011 - 31.12.2011)

Byla zaznamenána práce každého stroje, který vstoupil na pozemek během jednoho hospodářského roku (od konce sklizně předchozí plodiny po konec sklizně plodiny následné). Bylo zjištěno, že procento pokrytí pozemku stopami pneumatik strojů činí až 95,3 % plochy pozemku u orebné technologie a 72,8 % u technologie minimalizační. Navíc u orebné technologie může být až 145,6 % již přejeté plochy přejeto dokonce vícekrát (u minimalizační technologie je to až 44,8 %).


Obr. 1: Trajektorie pohybu strojů po pozemku během jednoho hospodářského roku pro orebnou technologii na ploše 1 ha.











Obr. 2: Pokrytí 1 ha povrchu pozemku stopami zemědělské techniky při používání klasické orebné technologie. 87,5% plochy přejeto.












Obr. 3: Trajektorie pohybu strojů po pozemku během jednoho hospodářského roku pro minimalizační technologii na ploše 1 ha.











Obr. 4: Pokrytí 1 ha povrchu pozemku stopami zemědělské techniky při používání minimalizační technologie. 72,8% plochy přejeto.












Organizace obdělávání pozemku na soukromé zemědělské farmě Ing. Zdeňka Kvíze. Modulová šířka nářadí: násobek 8 m. Rozchod kol traktoru Case 310: 2000 mm, šířka pneu 800 mm; rozchod kol sklízecí mlátičky Case 8010: 3300 mm, šířka pneu 900 mm; rozchod kol postřikovače Hardi: 2500 mm, šířka pneu 467 mm. Předpokládané procento přejeté plochy: 30,8%.



Organizace obdělávání pozemku na pozemku ŠZP Lány (Červený Újezd). Modulová šířka nářadí: násobek 4 m. Rozchod kol traktoru JD 5820: 1710 mm, šířka pneu 480 mm; rozchod kol sklízecí mlátičky Sampo 2075: 2340 mm, šířka pneu 600 mm; rozchod kol traktoru Fendt 820: 1900 mm, šířka pneu 700 mm. Předpokládané procento přejeté plochy: 37,4%.



Publikační činnost týkající se projektu
1) KROULÍK, M. - KUMHÁLA, F. - HŮLA, J. - HONZÍK, I. The evaluation of agricultural machines field trafficking intensity for different soil tillage technologies. Soil & Tillage Research, 2009, vol. 105, no 1, s.171 – 175. ISSN 0167-1987.

2) KROULÍK, M. - KVÍZ, Z. - LOCH, T. - PROŠEK, V. Procedures of soil farming allowing to reduce compaction. In Precision agriculture 09, Wageningen. Netherlands, 2009. s. 603-611, ISBN 978-90-8686-113-2.

3) KROULÍK, M. - HŮLA, J. - KUMHÁLA, F. - HONZÍK, I. - KVÍZ, Z. Utilization of machines passagesmonitoring across plots for measures proposal regarding soil protection from compaction. In International Soil Tillage Research Organisation 18th Triennial Conference, Izmir. Turecko: Ege University, 2009. 5 s. ISBN 978-975F-483-823-7.

4) MAŠEK, J. - KROULÍK, M. - KUMHÁLA, F. Benefit of controlled traffic farming. In 8th International Scientific Conference Engineering for Rural Development [CD-ROM], Jelgava. LUA Jelgava, 2009. 5 s. ISBN 1691-5739.

5) HŮLA J. - KROULÍK M., - KOVAŘÍČEK, P. Vliv opakovaných přejezdů po půdě na stupeň zhutnění půdy. In GPS autopiloty v zemědělství. [CD-ROM]. Praha, ČZU v Praze, 2009. s. 39-44. ISBN 978-80-213-1993-6.

6) KOVAŘÍČEK, P. - HŮLA, J. - VLÁŠKOVÁ, M. Metoda vyhodnocení podílu zhutnělé plochy ze záznamu pracovního monitoringu strojů. In GPS autopiloty v zemědělství. [CD-ROM]. Praha, ČZU v Praze, 2009. s. 45-49. ISBN 978-80-213-1993-6.

7) KROULÍK, M. - HŮLA, J. - KUMHÁLA, F. - MAŠEK, J. - HONZÍK I. Hodnocení intenzity zatížení půdy pneumatikami zemědělských strojů. In GPS autopiloty v zemědělství. [CD-ROM]. Praha, ČZU v Praze, 2009. s. 28-33. ISBN 978-80-213-1993-6.

8) HŮLA, J. - KOVAŘÍČEK, P. - ŠVASTAL, J. - ŠINDELÁŘ, R. - VLÁŠKOVÁ M. Tři technologie založení pokusu kukuřice a odolnost půdy vůči vodní erozi. Mechanizace zemědělství, 2009, vol. 59, no 8, s. 64-67. ISSN 0373-6776.

9) HŮLA, J. - KOVAŘÍČEK, P. - VLÁŠKOVÁ, M. Orba a alternativní způsoby hlubšího zpracování půdy. Farmář, 2009, vol. 15, no 9 - speciál, s. XIV.-XVIII. ISSN 1210-9789.

Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011